حالت تیره

ویدیویی دیدنی از درگیری های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در فوتبال

حالت تیره

ویدیویی دیدنی از تنش ها و درگیری های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در مستطیل سبز فوتبال… نیمار، مسی، رونالدو، راموس و…

نقد و بررسی ها

  • امتیاز 5 ستاره10
  • امتیاز 4 ستاره10
  • امتیاز 3 ستاره10
  • امتیاز 2 ستاره10
  • امتیاز 1 ستاره5
  • 9

    Score

    ویدیویی دیدنی از تنش ها و درگیری های 2017 و 2018 در مستطیل سبز فوتبال... نیمار، مسی، رونالدو، راموس و...